anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerönemli linklerkanunlar ve yasal mevzuatÖnemli ve yararlı programlar indirme merkezieski izmir resimleriiletişim bilgilerimiz
6111 Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa İstinaden
 Vergi  Dairesine Verilecek Başvuru Formları

Artık Vergi Dairesine Kadar Gidip Sıra Bekleyip Zahmet Etmenize Gerek Yok. İnternet Vergi Dairesi Kullanıcısı
Olun veya olmayın İnternet Üzerinden Tüm Vergi Dairesi Borçlarını ve Taşıtlarınız Arabalarınız için
Taksitlendirme Başvurusu yapabilirsiniz.

sure uzatımı

6111 Sayılı Kanunun 2. Maddesi Kapsamında Af Taksitlendirme ve Yapılandırma İşlemleri   
  VERGİ DAİRESİ BAŞVURU FORMU EK:2-A  
      Ek liste 6111 sayılı kanun  
  Taşıtlar Vergi Dairesi VERGİ DAİRESİ BAŞVURU FORMU EK:2-A  
       
  Bağlı bulunan vergi dairesi  
  Bağlı bulunan vergi dairesi  
  Bağlı bulunan vergi dairesi  
  İdari para cezasını düzenleyen kurumlar  
  Bağlı bulunan vergi dairesi  
  Bağlı bulunan vergi dairesi    
    Bağlı bulunan vergi dairesi    
    Bağlı bulunan vergi dairesi    
    Bağlı bulunan vergi dairesi    
    Bağlı bulunan vergi dairesi    
    Bağlı bulunan vergi dairesi    6111 sayılı kanun ek:2a  /  6111 sk form dilekçeleri  /    6111 ek-a vergi taksitlendirme dilekçesi   /   6111 ek: liste   /   6111 sayili kanun madde 2 ek:2/a   /   6111 sayılı kanun ve formları   /   6111 sayılı kanuna göre taksitlendirme dilekçesi  /  6111 yasa örnek başvuru formlari  / 6111sayılı kanun ek:2/a   /  gib 6111 sayılı kanunla ilgili dilekçe örnekleri  /   6111 sayili kanun ek-2a  /   6111 sayili kanun madde 2 ek2/a  /  6111 sayılı yasa dilekçesi   /   6111 vergi affı başvuru formları   /   6111 sayili yasanin pratik şekli   /   6111 sayılı kanun ek 2/a   /  6111 sayili kanun yapilandirma talep formu  /   6111 sayili yasa taksitlendirme dilekçesi   /  6111 sayılı ek 2/a
6111 sayılı kanun ek talep fomları  /  6111 sayılı kanun müracaat dilekçe örnekleri   /  6111 sayılı yasa ek-2/a   /  6111 sayılı yasa maliye başvuru formu örneği   / 6111 sayılı yasa yeni vergi taksitlendirme dilekçesi   /   6111 taksitlendirme başvuru  /  6111 ek 2/a   /  6111 formları  /  6111 sayili taksitlendirme dilekçesi  /  6111 sayılı kanun ek 2 a  /  6111 sayılı kanun için başvuru dilekçe örneği vergi   /  6111 sayılı kanun madde 2 ek 2/a örnek  /    6111 sayılı kanuna istinaden başvuru formları  /  6111 sayılı taksitlendirme dilekçe örnegi   /  6111 sayılı yasa dilekçe örnekleri  /  6111 sayılı yasa ek 2a dilekçe   /  6111 sayılı yasa ek2/a
6111 sayılı yasa taksitlendirme formu  / 6111 sayılı yasa vergiile ilgili örnek dilekçesi  /   6111 vergi taksitlendirme dilekçesi   /   6111+af dilekçe+ek 5  /  dilekçe 6111 sayılı kanun için  /   6111 25-f   /  6111 ek  /   6111 ek 2a   /  6111 ek2/a   /   6111 ekler  /   6111 nolu yasa ek-2a  /   6111 sayili kanun - madde 2 ek:2/a nasıl doldurulur  /   6111 sayili kanun ek:2/a   /   6111 sayili kanun madde 2 ek 2/a   /   6111 sayili yasa dilekçe örnekleri  /   6111 sayili yasa ek 2 a formu   /   6111 sayili yasa gereği taksitlendirme dilekçe örneği   /   6111 sayılı kanun ek 2   /   6111 sayılı kanun ek-2   /   6111 sayılı pratik   /   6111 sayılı taksitlendirme formu
6111 sayılı yapılandırma dilekcesi örnek   /    6111 sayılı yasa başvuru formları   /    6111 sayılı yasa dilekçeleri   /   6111 sayılı yasa ek-a   /   6111 sayılı yasa için belediyelere başvuru formu    / 6111 sayılı yasa ve afet kredileri    ///  6111 sayılı yasanın el 2  /   6111 sayılık kanun ek:liste-1   ///  6111 yasa taksitlendirme dilekçesi
6111 örnek dilekçeleri   /   
6111sayili yasa için taksitlendirme dilekçe örneği     /    6111 2-a    /     6111 af kanunundan yararlanılması hakkında dilekçe   //   6111 başvuru formları   //   6111 ek/2a doldurma   /   6111 ek2   /   6111 ek2/2   //   6111 ek2a  //   6111 ek:2/a     6111 ek:2a  6111 ek:liste 1    6111 nolu yasa ek 2 a  
6111 sayili af taksitlendirme af dilekçesi   6111 sayili başvuru dilekçe örnekleri      6111 sayili kanun - ek:2/a      6111 sayili kanun dilekçe örneği      6111 sayili kanun dilekçeleri     6111 sayili kanun ek 2    6111 sayili kanun ek 2/a formu    6111 sayili kanun vergi dairesi dilekçe örneği    6111 sayili kanuna istinaden başvuru
formu   6111 sayılı af dilekce örneği vergi dairesi     6111 sayılı başvuru formu ek 2     6111 sayılı kanun - madde 2 ek 2/a      6111 sayılı kanun başvuru formu     6111 sayılı kanun ek liste-1     6111 sayılı kanun ek-liste1     6111 sayılı kanun ek2a     6111 sayılı kanun ek:2/a    6111 sayılı kanun ek:2/a formu    6111 sayılı kanun ek:liste 1    6111 sayılı kanun madde 2 ek:2/a    6111 sayılı kanun vergi dairesi    6111 sayılı kanun yapılandırma talep formu örneği    6111 sayılı kanunun borçlar için müracaat dilekçesi    6111 sayılı müracaat formu     6111 sayılı taksitlendirme    6111 sayılı taksitlendirme dilekçesi     6111 sayılı yasa başvuru şekli   6111 sayılı yasa ek 2a    6111 sayılı yasa ek/2a      6111 sayılı yasa ek:2/a formu      6111 sayılı yasa ile ilgili taksitlendirme dilekcesi      6111 sayılı yasa müracaat dilekçe örnekleri     6111 sayılı yasa taksit formalrı     6111 sayılı yasa taksitlendirme dilekçeleri     6111 sayılı yasa vergi dairesi dilekçe     6111 sayılı yasa vergi taksitlendirme dilekçesi
6111 sayılı yasa yurtkur ödemeleri     6111 sayılı yasa örnek dilekçe      6111 taksit dilekçe xing     6111 taksitlendirme dilekçe örneği     6111 taksitlendirme talebi ne zaman     6111 vergi dairesi dilekçe      6111 vergi dairesi dilekçe örnekleri      6111 yasa için taksitlendirme dilekçe örneği     6111 yasa vergi dairesi dilekcesi indir
gelir idaresi 6111 sayılı kanuna göre kesinleşmiş borcların taksitlendirme dilekçesi     kanun no. 6111 başvuru formlari     kanun no. 6111 başvuru formları     taksit dilekçesi 6111 vergi     taksitlendirme 6111     taşıtlar vergi dairesi dilekçe örneği 6111   vergi borçları 6111 sayılı kanuna göre taksitlendirme
6111 sayılı kanun dilekçe -    2011 yeni af yasası - 2011 yeni af yasası başvuru formları - 2011 yeni af yasası dilekçeleri  af başvuru 2011 -af başvuru 2011 başvuru dilekçesi - af başvuru 2011 başvuru formları  [1] Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için her bir vergi dairesine ayrı ayrı iki örnek dilekçe verilecektir.[1] Yapılandırılan alacak tutarının tamamının ilk taksit süresi içerisinde ödenmek istenmesi halinde bu seçenek tercih edilecek ve el yazısı ile “peşin”  ibaresi yazılacaktır     .[1] Hesaplanacak alacak tutarının 2’şer aylık dönemler şeklinde taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında bu seçeneklerden biri tercih edilecek ve tercih edilen taksit sayısı el yazısı ile yazılacaktır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.    [1] Tüzel kişilik adına yapılacak başvurular kanuni temsilciler tarafından yapılacaktır.   [1] Mirasçı, kefil, şirket ortağı, kanuni temsilci ve yeminli mali müşavir gibi sorumluluk nedeniyle amme borçlusu sayılan kişilerin başvurusu halinde, anılan kişilerin de kimlik bilgilerine asıl borçlu ile birlikte bu bölümde yer verilecektir.
[1]
T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.
[1] Yapılandırmaya konu borcun ilişkili olduğu araç sayısının 3’ten fazla olması halinde EK: LİSTE I kullanılacaktır.   [1] Tüm borçları için başvuranlar, varsa sadece davaya ilişkin sütunları dolduracaktır. Yapılandırmaya konu borçların 5’ten fazla olması halinde EK: LİSTE I kullanılacaktır  .[1] Mükellefçe borcun tutarı bilinmiyorsa bu sütun boş bırakılacaktır.[1]Kesinleşmiş borçlarla ilgili (ödeme emri, haciz gibi işlemler) açılan dava bulunması halinde doldurulacaktır. Dava sayısının 5’ten fazla olması halinde EK: LİSTE I kullanılacaktır.
İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI MÜSTAKİL BÜTÇELİ VE KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ KURULUŞLAR İÇİN    İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI MÜSTAKİL BÜTÇELİ VE KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNE SAHİP KURULUŞLAR İÇİN  
BAŞVURU FORMU EK:2-A EK2A  EK-2/A   BAŞVURU FORMU EK:2-d EK2d  EK-2/d    BAŞVURU dilekçesi EK:2-A EK2A  EK-2/A   BAŞVURU dilekçesi EK:2-d EK2d  EK-2/d   6111 SAYILI KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE YAPTIKLARI MAHSUBEN ÖDEME TALEBİNDEN VAZGEÇENLER İÇİN
 

Dairenize olan kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan aşağıda belirttiğim borçlarımın 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılandırılmasını talep ediyor ve yapılandırılan borçlarımı aşağıda belirttiğim şekilde ödemek istiyorum.  Yapılandırılan borçlarımın içerisinde, yıllık gelir/kurumlar vergisi, gelir (stp)/kurumlar (stp) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinden birinin bulunması halinde taksit ödeme süresince bu vergi türleri için vereceğim beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerimin vadesinde ödenmesi gerektiğini, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmam halinde madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarıma ilişkin kalan taksitlerimi ödeme hakkımı kaybedeceğimi biliyor, iletişim bilgilerimin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına izin veriyorum. Yapılandırılan borçlarımla ilgili olarak; dava açmayacağımı, kanun yollarına başvurmayacağımı ve açmış olduğum tüm davalardan vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim. Kurumunuzun verdiği ve dava konusu yaptığım aşağıda belirtilen idari para cezaları için 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmayı talep ediyor ve yapılandırılan borçlarımı aşağıdaki şekilde ödemek istiyorum.
 
 Pratik Bilgiler ANA SAYFA
 ««« Pratik Bilgiler 2011anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerönemli linklerkanunlar ve yasal mevzuatÖnemli ve yararlı programlar indirme merkezieski izmir resimleriiletişim bilgilerimiz

Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.


Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 - + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
http://www.fatihcavus.net.tr

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!