anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerönemli linklerkanunlar ve yasal mevzuatÖnemli ve yararlı programlar indirme merkezieski izmir resimleriiletişim bilgilerimiz
 
 Asgari Ücret Olan 796,50 TL üzerinden hesaplanan
asgari geçim indirimi 2011 bilgileri

NOT:
*(Asgari ücret; 2011 yılı hesaplaması için aylık brüt 796,50 TL olarak dikkate alınmıştır, asgari ücret yıl içinde artsa bile
asgari geçim indirimi hesaplaması ilk dönem asgari ücret bürüt tutarı olan 796,50 tl den hesaplanır
 yıl içinde asgari ücret artsa bile asgari geçim indirimi tutarı aynı kalıp yıl boyunca değişmez)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) 2011 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AYLIK TUTAR
BEKAR 59,74
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 71,69
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 80,65
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 89,61
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 95,58
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU 101,55
   
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 59,74
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 68,70
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU 77,66
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU 83,63
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU 89,61ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMA TABLOSU
NOT: Asgari  Ücret; (2011 yılı için aylık 7
96,50 TL, yıllık 9.558,00 TL olarak dikkate alınmıştır.)****
Ücretli Çalışan kişinin Medeni Durumu ve Çocuk Sayıları Oran
%
ORAN
X
 ASGARİ ÜCRET

=
AGİ MATRAHI

AGİ MATRAHI X %15
=
YILLIK AGİ
Yıllık AGİ / 12
=
Aylık Tutar TL
Bekar Ücretli 50 4.779.00 716,85 59,74
Evli, Eşi Çalışmayan 60 5,734.80 860,22 71,69
Evli, Eşi Çalışmayan, 1 Çocuklu 67,5 6,451,65 967,74 80,65
Evli, Eşi Çalışmayan, 2 Çocuklu 75 7,168,50 1,075,28 89,61
Evli, Eşi Çalışmayan, 3 Çocuklu 80 7,646,40 1,146,96 95,58
Evli, Eşi Çalışmayan, 4 Çocuklu 85 8,124,30 1,218,65 101,55
         
Evli, Eşi Çalışan Ücretli 50 4.779.00 716,85 59,74
Evli, Eşi Çalışan, 1 Çocuklu 57,5 5,495,85 824,37 68,70
Evli, Eşi Çalışan, 2 Çocuklu 65 6,212,70 931,91 77,66
Evli, Eşi Çalışan, 3 Çocuklu 70 6,690,60 1,003,59 83,63
Evli, Eşi Çalışan, 4 Çocuklu 75 7,168,50 1,075,28 89,61
Evli, Eşi Çalışan, 5 Çocuklu 80 7,646,40 1,146,96 95,58
Evli, Eşi Çalışan, 6 Çocuklu 85 8,124,30 1,218,65 101,55
 
   


Asgarî geçim indirimi
Nedir?;

     Asgari geçim indirimi (AGİ) 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe girmeden önce 1985 ten beri uygulanmakta olan vergi iade sisteminin
    devamı niteliğindedir. 1985 ten beri uygulanan vergi iadesi sisteminde çalışanlar yıl içindeki topladıkları yasaya uygun alış veriş ve gider fişlerini günlük olarak
    zarflara yazıp dönem sonlarında işverenlerine vererek ücretleri üzerinden ödedikleri verginin topladıkları indirim kadar kısmını  devletten iade olarak alıyorlardı.
    Bu sistemin çok zorlu olması kontrolün olmaması çalışanların aşırı sahte belge ile iade talepleri, maliyede yeterince personel olmaması ve başvuru şartları
    nedeniyle sağlıklı olarak işlemiyordu. 04/04/2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren asgari geçim indiriminde başvuru
    şartına bakılmaksızın tüm çalışanların medeni durumları ve çocuk sayılarına göre yılda bir defa değil aylık olarak ücretlerine ilave olarak verilmesidir.

 
           GELİR VERGİSİ KANUNU
MADDE 32- Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

   
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı  başında geçerli olan ve çalışan;
    16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;

     » mükellefin kendisi için yüzde 50′si,
     » çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10′u,
     » çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7,5
     » diğer çocuklar için yüzde 5′idir.

            Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim
     indirimi,  bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103′üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan
     tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
          
           
İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan;
    
 (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil);

      
 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. İndirim tutarının
        tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları
        aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır.
        Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.
       
       
Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen
        asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.
       
     Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır.
  
     Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.


 

asgari geçim indirimi 2011 fiş parası 2011 , asgari geçim indirimi, asgari geçim indirimi hesaplama , asgari geçim indirimi nedir,

asgari geçim indirimi tablosu asgari geçim indirim, geçim indirim , geçim indirimi nedir, geçim indirimi ücrete dahil mi, geçim indirimi asgari ücrete dahil mi

asgari geçim indirimi asgari ücrete dahil mi , 2011 asgari geçim indirimi ««« Pratik Bilgiler 2011

 

anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerlinkleryasalaryükleme merkeziizmir resimleriiletişim bilgilerimiz

Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 - + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
http://www.fatihcavus.net.tr

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!