anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerönemli linklerkanunlar ve yasal mevzuatÖnemli ve yararlı programlar indirme merkezieski izmir resimleriiletişim bilgilerimiz
Tevkifatlı Fatura Nedir? Nasıl kesilir?
Muhasebe Kayıtlarına  Nasıl Kayıt edilir? Tevkifatlı Fatura
Örnekleri!                    

 

TEVKİFATLI FATURA NEDİR?:  Tevkifatlı faturanın normal fatura ve irsaliyeli faturadan bir farkı
yoktur buradaki tek ayrım kdv ayrımıdır, devletin oto kontrol sağlıyarak alacağı olan kdv yi sadece
satıcı kanalı ile almak yerine ödeme  ediminin düzgün olması için alıcı ve satıcı arasında bölüştürerek
her ikisinden'de almasıdır.

TEVKİFATLI FATURA KESİLME LİMİTİ SINIRI?: 
Tevkitaflı malın faturasının kesilebilmesini için tevkifata konu
olan malın tutarının KDV HARİÇ 2011 YILI İÇİN 700,00 TL yi geçmesi gerekir.
700 TL yi geçmeyen faturalarda
tevkifat uygunmaz

700 TL  üstü faturalar tevkifata tabidir.


Örnek kesilmiş ve düzenlenmiş tevkifatlı fatura örneği:

%90 Tevkifatlı Fatura 1/2 Tevkifatlı Fatura tevkifatlı faturalarda iade işlemi için tıklayınız

1/2 tevkifatlı fatura örneği

 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖRNEK SATIŞ FATURA DÖKÜMÜ:

Tevkifatlı Fatura %8 KDV ' li Dönemi ;2011 YILI

İşlem bedeli 100.000.- TL.

Hesaplanan KDV
8.000.- TL.

Toplam
108.000.- TL.

(-) Tevkif edilen KDV(1/2)
4.000.- TL.Tahsil edilecek toplam tutar
104.000.- TL.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SATIŞIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Muhasebe Kaydı;

________________ / __________________

120-ALICILAR HESABI 104.000.- TL

-…………. Belediyesi

          600-YURTİÇİ SATIŞLAR 100.000.- TL

-………… Tevkifatlı Satışlar

          391-HESAPLANAN KDV 4.000.- TL

-………… Tevkifatlı Satışlar

(Düzenlenen tevkifatlı faturanın kayda alınması)

________________ / __________________

ÖRNEK (1)

· KDV Beyannamesi;

(6) Teslim ve Hizmetin Karşılığını Teşkil Eden Bedel ……………...……………..……: 200.000.- TL.

(9) Tevkifat Dışındaki Mal Ve Hizmet Teslimleri…………………………………………..: 100.000.- TL.

(10) Tevkifat Dışındaki Mal ve Hizmet Hesaplanan KDV.………..………..………...: 8.000.- TL.

(11) Tevkifat Kapsamındaki Hizmet Teslimler……………………………………..…......: 100.000.- TL.

12) Tevkifat Kapsamındaki Hizmet Hesaplanan KDV. (%4)………...............: 4.000.- TL.

(19) Toplam Hesaplanan KDV……………………………………………..……………...…….….: 12.000.- TL.

(22) Önceki Dönemden Devreden KDV…….….……………………….……………….......: 3.000.- TL.

(23) Bu Döneme Ait İndirilecek KDV……….……………………………………………….....: 11.000.- TL.

(26) İndirimler Toplamı………………………….……………………………………………………….: 14.000.- TL.

(27) Ödenmesi Gereken KDV……..…………………………………..….………………(YOK) : ……………..

(28) Sonraki Döneme Devreden KDV………………………………..…..…….……(YOK) : …………

(29) İade Edilmesi Gereken KDV………….………..………………………..…………..………: 2.000.- TL.

İlgili KDV Beyannamesinin;

2

TABLO II. İSTİSNALAR VE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLDİRİM

TABLOSU ise;

(49) Tevkifat Kapsamındaki İşlemler ……………………...................................: 100.000.- TL.

(50) Tevkifat Kapsamındaki İşlemlerin KDV. (%4) ..………….………………………..: 4.000.- TL.

(52) İade Hakkı Doğuran KDV. (%4) ….....………………………………………………......: 4.000.- TL.

(53) İade Olunacak KDV ……………………………………..……………………………………....…: 2.000.- TL.

Örnek’te görüldüğü gibi, mükellef %4 tevkifata tabi 100.000.- TL. hizmet tesliminde

bulunmuş olup, bunun KDV’si 4.000.- TL.dir. İade alması gereken tutar da bu rakamı

aşmayacak şekilde 4.000.- TL. olması gerekirken, sonraki döneme devir KDV’si 2.000.-

TL. olduğundan iade alacağı tutar da 2.000.-TL. olarak belirlenmektedir.

· Muhasebe Kaydı;

________________ / __________________

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 2.000.- TL

- ……. İade Alınacak Tevkifatlı KDV

391-HESAPLANAN KDV 12.000.- TL

-……… Normal Satışlar

-……… Tevkifatlı Satışlar

                       190-DEVREDEN KDV 3.000.- TL

                       191-İNDİRİLECEK KDV 11.000.-TL

________________ / __________________

ÖRNEK (2)

· KDV Beyannamesi;

(6) Teslim ve Hizmetin Karşılığını Teşkil Eden Bedel ……………...……………..……: 200.000.- TL.

(9) Tevkifat Dışındaki Mal Ve Hizmet Teslimleri…………………………………………..: 100.000.- TL.

(10) Tevkifat Dışındaki Mal ve Hizmet Hesaplanan KDV.………..………..………...: 8.000.- TL.

(11) Tevkifat Kapsamındaki Hizmet Teslimler……………………………………..…......: 100.000.- TL.

12) Tevkifat Kapsamındaki Hizmet Hesaplanan KDV. (%4)………...............: 4.000.- TL.

(19) Toplam Hesaplanan KDV……………………………………………..……………...…….….: 12.000.- TL.

(22) Önceki Dönemden Devreden KDV…….….……………………….……………….......: 6.000.- TL.

(23) Bu Döneme Ait İndirilecek KDV……….……………………………………………….....: 13.000.- TL.

(26) İndirimler Toplamı………………………….……………………………………………………….: 19.000.- TL.

(27) Ödenmesi Gereken KDV………………………………..……..…....…..…(YOK) : ……………….

(28) Sonraki Döneme Devreden KDV ………………………………..….…...…….. : 3.000.- TL.

(29) İade Edilmesi Gereken KDV………………………..………….….….……...………: 4.000.- TL.

İlgili KDV Beyannamesinin;

3

TABLO II. İSTİSNALAR VE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLDİRİM

TABLOSU ise;

(49) Tevkifat Kapsamındaki İşlemler ……………………...................................: 100.000.- TL.

(50) Tevkifat Kapsamındaki İşlemlerin KDV. (%4) ..………….………………………..: 4.000.- TL.

(52) İade Hakkı Doğuran KDV. (%4) ….....………………………………………………......: 4.000.- TL.

(53) İade Olunacak KDV ……………………………………..……………………………………....…: 4.000.- TL.

Örnek’te görüldüğü gibi, mükellef %4 tevkifata tabi 100.000.- TL. hizmet tesliminde

bulunmuş olup, bunun KDV’si 4.000.- TL.dir. Dönemin devreden KDV’si İadesi gereken

KDV ‘den büyük olduğundan, 4.000.- TL.nin tamamı iade KDV olacak, 3.000.- TL. ise

sonraki döneme devir KDV olacaktır.

· Muhasebe Kaydı;

________________ / __________________

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 4.000.- TL

- ……. İade Alınacak Tevkikatlı KDV

391-HESAPLANAN KDV 12.000.- TL

-……… Normal Satışlar

-……… Tevkifatlı Satışlar

                190-DEVREDEN KDV 3.000.- TL

(6.000 - 3.000)

               191-İNDİRİLECEK KDV 13.000.- TL

_______________ / __________________

ÖRNEK (3)

· KDV Beyannamesi;

(6) Teslim ve Hizmetin Karşılığını Teşkil Eden Bedel ……………...……………..……: 200.000.- TL.

(9) Tevkifat Dışındaki Mal Ve Hizmet Teslimleri…………………………………………..: 100.000.- TL.

(10) Tevkifat Dışındaki Mal ve Hizmet Hesaplanan KDV.………..………..………...: 8.000.- TL.

(11) Tevkifat Kapsamındaki Hizmet Teslimler……………………………………..…......: 100.000.- TL.

12) Tevkifat Kapsamındaki Hizmet Hesaplanan KDV. (%4)………...............: 4.000.- TL.

(19) Toplam Hesaplanan KDV……………………………………………..……………...…….….: 12.000.- TL.

(22) Önceki Dönemden Devreden KDV…….….……………………….……………….......: 2.000.- TL.

(23) Bu Döneme Ait İndirilecek KDV……….……………………………………………….....: 8.000.- TL.

(26) İndirimler Toplamı………………………….……………………………………………………….: 10.000.- TL.

(27) Ödenmesi Gereken KDV….…..………………………………………....…………………: 2.000.- TL.

(28) Sonraki Döneme Devreden KDV………………..……………(YOK) : ………………

(29) İade Edilmesi Gereken KDV….…………………….…………….(YOK) : .……………..

İlgili KDV Beyannamesinin;

4

TABLO II. İSTİSNALAR VE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLDİRİM

TABLOSU ise;

(49) Tevkifat Kapsamındaki İşlemler ……………………...................................: 100.000.- TL.

(50) Tevkifat Kapsamındaki İşlemlerin KDV. (%4) ..………….………………………..: 4.000.- TL.

(52) İade Hakkı Doğuran KDV. (%4) ….....……………………………………………….....: 4.000.- TL.

(53) İade Olunacak KDV….………………………………..………………..………………(YOK) : .……………..

Örnek’te görüldüğü gibi, mükellef %4 tevkifata tabi 100.000.- TL. hizmet tesliminde

bulunmuş olup, bunun KDV’si 4.000.- TL.dir. İade alması gereken miktar da bu rakamı

aşmayacak şekilde 4.000.- TL. olması gerekirken, ödenmesi gereken KDV’si olduğundan

iade alacağı tutar kalmamaktadır.

· Muhasebe Kaydı;

________________ / __________________

391-HESAPLANAN KDV 12.000.- TL

-……… Normal Satışlar

-……… Tevkifatlı Satışlar

          190-DEVREDEN KDV 2.000.- TL

          191-İNDİRİLECEK KDV 8.000.- TL

          360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2.000.- TL

-………. Ödenecek KDV

________________ / __________________

ALIŞIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

· Muhasebe Kaydı;

________________ / __________________

153 TİCARİ MALLAR 100.000.- TL

191-İNDİRİLECEK KDV 8.000.- TL

               320-SATICILAR 104.000.- TL

               360-ÖDENECEK KDV 4.000.- TL

_______________ / __________________

2. siniflarda tevkifat nasil işlenir

2. sınıf işletmelerde vergi kısımları dikkate alınmaz sadece mal bedeli ve asıl kdv tutarı işlenir.

yukarıdaki bilanço usulune göre işlenmiş alış kaydını girelim

tarih      gider         100.000,00      %8    8.000,00  TOPLAM 108,000,00

4,000,00 TL KDV KDV2 BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLİP ÖDENİR

 

 

örnek tevkifatlı fatura,  kdv tevkifatlı örnek fatura,    tevkifatli kesilen faturanin yevmiye kaydi, tevkifatlı fatura nasıl kesilir ,1/2 tevkifat nasıl hesaplanır , ette tevkifat 2011 , tevkifat beyanname örneği , tevkifatli fatura özelge, tevkifatli işlemlerde kdv ,tevkifatlı fatura nedir ,tevkıfatlı fatura düzenleme şekli,   kdv tevkifatı nasıl hesaplanır  - 
- 9/10 Tevkifatlı (%90 Tevkifatlı) Fatura Örneği için tıklayınız....  -   tevkifatli fatura örnegi   -  tevkifatlı fatura örneği tevkifatlı kdv  -  tevkifatlı fatura ne demek
tevkifat örneği --  tevkifat --  tevkifatlı fatura nasıl işlenir --   tevkifatlı fatura nedir  --
tevkifatlı kdv muhasebe kaydı  --  tevkifatli mal satişi muhasebe kayit örneği --    tevkifatlı fatura muhasebe kaydı 2011  ---  kdv de tevkifat fatura düzenlenmesi
tevkifatli kdv düzenleme örnekleri --  tevkifatlı fatura ----    tevkifat fatura örneği  ***    1 2 tevkifatlı fatura örneği    ****     tevkifat hesaplama  ----   ette tevkifat   ***
** 

tevkifatlı fatura örnekleri için tıklayınız%90 Tevkifatlı Fatura
1/2 Tevkifatlı Fatura
tevkifatlı faturalarda iade işlemi için tıklayınız
 

 

anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerlinkleryasalaryükleme merkeziizmir resimleriiletişim bilgilerimiz

Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

uyumluluk

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın

3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 - + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
alt
http://www.fatihcavus.net.tr

güvenli site  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!    flash   rehber