anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerönemli linklerkanunlar ve yasal mevzuatÖnemli ve yararlı programlar indirme merkezieski izmir resimleriiletişim bilgilerimiz
 

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL  ŞARTLARI
(GELİR VERGİSİ KANUNU 47. MADDE)

NOT: İŞYERİ MÜKLÜ MÜKELLEF OLACAK KİŞİYE AİTSE EMSAL KİRA BEDELİ, KİRALIK İSE YILLIK KİRA TOPLAMI BAZ ALINACAKTIR.

DÖNEMİ/YILI BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE YILLIK KİRA TUTARI.
DİĞER YÖRELERDE
 (B.ŞEHİR SINIRLARI DIŞI) YILLIK KİRA TUTARI.

İLGİLİ DAYANAK MADDE
2011 4.600.-TL 3.200.-TL 278 Seri  Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2010 4.300.-TL 3.000.-TL 273 Seri  Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2009 4.300.-TL 3.000.-TL 270 Seri  Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2008    3.900,-TL 

2.700.-TL

266 Seri  Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
Basit usule tabi olmanın GENEL şartları şunlardır:

A. Kendi işinde bilfiil kendi el emeğiyle çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

B. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 2011 için 4.600.-TL.,  diğer yerlerde 2011 için 3.200.-TL. aşmamak.

C. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla önceden veya faaliyette bulunulacak dönemde gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi olmamak. Ve Herhangi bir sermaye veya adi şirketlerde ortaklığı bulunmamak

GVK nun 47 . maddesinin 2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.
 

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI
(GELİR VERGİSİ KANUNU 48. MADDE)

DÖNEMİ YILLIK MAL YILLIK MAL HİZMET İŞLETMESİ

MAL ALIM-SATIMI VE

YASAL DAYANAK
YILI ALIM BEDELİ SATIŞ BEDELİ YILLIK HASILATI HİZMET  HASILATI İLGİLİ DAYANAK MADDE
           
2011 64.000.-TL 96.000.-TL 32.000.-TL 64.000.-TL 278 SERİ NOLU G.V. GENEL TEBLİĞİ
2010 60.000.-TL 90.000.-TL 30.000.-TL 60.000.-TL 273 SERİ NOLU G.V. GENEL TEBLİĞİ
2009 60.000.-TL 89.000.-TL 30.000.-TL 60.000.-TL 270 SERİ NOLU G.V. GENEL TEBLİĞİ
2008 56.000.-YTL 80.000.-YTL 27.000.-YTL 56.000.-YTL 270 SERİ NOLU G.V. GENEL TEBLİĞİ

Basit usule tabi olmanın ÖZEL şartları şunlardır:

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2011 Yılı için 64.000.-TL veya yıllık satışları tutarının 2011 Yılı için 96.000.- TL aşmaması,

2. GVK nun 48. maddesinin 1 numaralı bentinde yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2011 Yılı için 32.000.- TL aşmaması,

3. GVK nun 48. maddesinin 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2011 Yılı için 64.000.-TL aşmaması.

 Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran belirgin şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan mallar  için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların Görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek özel alım satım hadleri uygulanır.

 Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

                                          Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan
                             emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak  2010 yılı için 273 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği  ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.
                                                 
                              
Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2011 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri
 için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2010 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

                             Aşağıda Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından aşağıdaki hadler
dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki  hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

  Büyükşehir Belediye Sınırları Büyükşehir Belediye Sınırları

 

 
 Dışında Kalan Yerlerde  İçinde Kalan Yerlerde
Emtianın Cinsi Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)
         
  Değerli Kağıt 100.000 117.000 140.000 160.000
         
  Şeker – Çay 80.000 100.000 96.000 129.000
         
  Milli Piyango Bileti
Kazan, Süper Toto
80.000
100.000
96.000
129.000
         
 İçki (Bira ve Şarap Hariç)

80.000

100.000
96.000
129.000
  İspirto– Sigara–Tütün

80.000

100.000
96.000
129.000
         
 Akaryakıt
( LPG hariç )
117.000 129.000 160.000 180.000
         

 
basit usule tabi olmanın şartları 2011 ,  basit usul , basit usul şartları,  basit usul hadleri , basit usulde vergilendirme , basit usule tabi olmanın şartları ,
basit usule tabi olmanın şartları 2011 , basit usul nedir , basit usul hadleri,  basit usulde vergilendirme nedir,  basit vergi mükellefi ne demek ,  basit vergi mükellefi
, basit vergi mükellefi nedir ,  basit usul şartları 2011 ,  basit usul kira hadleri 2011,  basit usul olma şartlari2011  ,   basit usul vergi mükellefi olma şartları 2011 ,
basit usul olma şartları 2011 48. mad  , basit usule tabi olmanın genel şartları 2011  ,  2011 yılı basit usul hadleri

anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerlinkleryasalaryükleme merkeziizmir resimleriiletişim bilgilerimiz

Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Tüm İnternet tarayıcılarıyla uyumludur.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 - + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
tablo
http://www.fatihcavus.net.tr

Virüs taramasından geçmiştir  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!    Flash player gereklidir   Telefon rehberi